Sağlık Riskleri

Hamilelik Döneminde Radyasyondan Kaynaklanan Sağlık Riskleri

Günlük hayattaki radyasyonun hamilelik dönemindeki etkileri nelerdir? Günümüzde kanıtlar çok da net değil. Radyasyonun uzun zamandır küçük çocuklara ve gelişmekte olan fetüslerde hastalık riski yarattığı konusunda adı geçmekte. Fakat bilim adamları bu riskin doğası ve kapsamı konusunda hemfikir değiller. Radyasyon tehlikesinin sonuçlarının küçük çocuklarda ortaya çıkması yıllar sürebileceğinden hamilelik dönemindeki radyasyon risklerinin kesin olarak saptanması zor. Bu risklerin etkileri zamanla ortaya çıkabileceği için, çok sayıda insanla uzun süreli araştırmaların yapılması şart. Fakat bu tarz araştırmalar için ayrılmış fonlar bütün dünyada kısıtlı.

Risk Belirlemek

Hamilelik döneminde maruz kalınan radyasyonun sağlığa olan olumsuz etkilerini araştırmak için ayrılmış fonlar çok kısıtlı olsa da Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Komisyonu, FCC (Amerika Federal Komünikasyon Komisyonu) ve Environmental Working Group (Amerika'da kamu halk sağlığı ve çevreyi koruma amaçlı bilgi sağlayan kurum) tarafından yürütülen güvenilir değerlendirmeler radyasyonun olası risklerine karşı güçlü kanıtlar ortaya sunmuş ve tedbir almayı önermiştir. Tavsiye edilen önlemler arasında radyasyona maruz kalmaktan kaçınmak ve korunmak bulunuyor. Her ne kadar bu tedbirler tüm toplum için geçerli olsa da radyasyon büyümeyi etkileyebildiği için özellikle küçük çocuklar ve hamilelik dönemi için ayrı bir önem taşıyor.

Olası Hastalık Tehlikeleri

Son 25 yılda yapilan araştırmalar hamilelik döneminde oluşabilecek ve içlerinde doğum kusurları, genetik bozukluklar, düşükler, otizm, çocukluk dönemi lösemisi ve kanser olan hastalık tehlikelerini ortaya çikardi. Bilim adamları radyasyonun hücre bölünmesinin ve DNA kopyalanmasının olumsuz etkilendiği için hamilelik ve küçük çocukluk döneminin daha büyük riskler taşıdığını belirtiyorlar.

Büyüyen Bir Risk ve Belirsizlik

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre "Bütün frekanslardaki elektromanyetik alanlar çevremizi çok ve hızla etkilediği için bu konudaki endişeler ve spekülasyonlar artmakta."

Günümüzün hızla değişen dünyasında radyasyona maruz kalma oranları süratle artmakta. Dünya sağlık Örgütü'nün de belirttiği gibi "Her toplum farklı derecelerde EMF (Elektromanyetik Alanlar)'a maruzlar ve teknoloji ilerledikçe bu seviyeler artmaya devam edecek." Bu teknolojilerin yaygınlığı arttığı için ileride ortaya çikacak en ufak bir sağlık riskinin oluşmasına etkisi çok büyük olabilir. Daha tam olarak anlamadığımız kavrayamadığımız radyasyon, özellikle de hamilelik dönemi için riskli olabilir.

Günümüzdeki emsali görülmemiş radyasyon seviyelerinin ileride sağlığımızı nasıl etkileyeceğini tahmin edemediğimizden, radyasyona maruz kalmanın uzun vadede hamilelik üzerindeki etkisini değerlendirmek imkansız. Bu yüzden de birçok kadın hamilelik döneminde radyasyona karşı tedbirler alarak bebeklerini bu olası ciddi sağlık sorunlarına karşı korumayı tercih ediyorlar.

    find belly armor on facebook find belly armor on facebook